Share

Υπηρεσιες

Υπηρεσιες

What We Do

Το τεχνικό γραφείο Αποστολόπουλος αποτελεί συνέχεια της οικογενειακής κατασκευαστικής επιχείρησης που ίδρυσε ο Θανάσης Αποστολόπουλος το 1977 στο Παγκράτι. Κύριος τομέας δραστηριότητας του γραφείου ήταν και είναι η κατασκευή κατοικιών και διαμερισμάτων στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ενώ με την προσθήκη των Βασίλη Αποστολόπουλου (πολιτικού μηχανικού ΕΜΠ & πτυχιούχου ΤΕΙ Πειραιά στο τμήμα δομικών έργων) και του Τάσου Αποστολόπουλου (αρχιτέκτονα μηχανικού ΕΜΠ) επεκτάθηκε και στο τομέα έκδοσης αδειών και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων.

Ανακαινιση

 

Σε πρώτη φάση, με τη βοήθεια φωτορεαλιστικών απεικονήσεων γίνεται η μελέτη εσωτερικού χώρου και ταυτόχρονα προχωράμε στη κοστολόγηση του έργου. Κατα τη φάση της κατασκευής, αναλαμβάνουμε την εφαρμογή της μελέτης και το συντονισμό με δικά μας συνεγεία και τους προμηθευτές μας. Ανάλογα την περίπτωση ενημερώνετε η αρμόδια πολεοδομία ή η αστυνομία.

Η αρχιτεκτονική μας ματιά σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στο χώρο της κατασκευής, αλλά και της ανάπτυξης ακινήτων, είμαστε σίγουροι ότι θα σας φανούν χρήσιμες στο design, τη σωστή κοστολόγηση και την αξιολόγηση της προσδιδόμενης αξίας στο ακίνητο σε σχέση με το ύψος της επένδυσης.

Κατασκευή

Ένα οικοδομικό έργο είναι αντικειμενικά ένα πολυσύνθετο εγχείρημα. Για να γίνει πράξη μία μελέτη ενός οικοδομικού έργου απαιτεί το κατάλληλο συνδυασμό γνώσης και εμπειρίας, αλλά και την αφιέρωση καθημερινά αρκετού χρόνου και ενέργειας. Η έλλειψη εμπειρίας αυξάνει τις περισσότερες φορές δυσανάλογα το κόστος ενός έργου.

 

Η συνεργασία με ένα τεχνικό γραφείο για την εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για έναν ιδιοκτήτη. Μπορεί να λάβει τη μορφή της κατασκευής με το κλειδί ή την διαχείρησης του έργου.

 

Κατασκευή με το κλειδί

 

Η κατασκευή με το κλειδί περιλαμβάνει έναν κλειστό προϋπολογισμό με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα βάσει συμφωνημένων τεχνικών προδιαγραφών (συγγραφή υποχρεώσεων), ο προσδιορισμός των οποίων είναι καθοριστικός. Ο εργοδότης-ιδιοκτήτης συνομιλεί μόνο με την εταιρεία μας εξοικονομώντας αρκετό χρόνο και ενέργεια. Η μόνη υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου είναι η εταιρεία μας.

 

Διαχείριση Έργου

 

Η διαχείρηση ενός έργου από έναν μηχανικό της εταιρείας μας είναι η δεύτερη επιλογή. Αφορά αποκλειστικά υπηρεσία προς τον εργοδότη, συγκεκριμένα την ανάληψη του συντονισμού του έργου αντί του ιδιοκτήτη. Περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και συμφωνητικών με υπεργολάβους, τις προμετρήσεις & τη κοστολόγηση έργου, τη σύνταξη ΙΚΑ, τη σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας, την  οικονομοτεχνική παρακολούθηση την προετοιμασία για την έκδοση των πιστοποιητικών του έργου και φυσικά  την καθημερινή παρακολούθηση του έργου (συντονισμός συνεργείων,παραγγελία υλικών).

μελετητικο τμημα

Οικοδομική Άδεια

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση φακέλου και την έκδοση οικοδομικής άδειας για τεχνικά έργα.

Η υπηρεσία αυτή αφορά νεοανεγειρόμενα κτίρια, προσθήκες κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος, επισκευές, αλλαγή χρήσεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ενίσχυσεις, εργασιες μικρής κλίμακας. Περιλαμβάνει όλες τις μελέτες της οικοδομικής άδειας, όπως είναι το τοπογραφικό, η αρχιτεκτονική μελέτη, τα στατικά, η μελέτη ύδρευση-αποχέτευσης, η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η μελέτη ανελκυστήρα, η μελέτη καυσίμου αερίου, η ενεργειακή μελέτη, η μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ο χρονικός προγραμματισμός, η σύνταξη ΣΑΥ & ΦΑΥ. Κάποιες από τις προανεφερόμενες μελέτες εκπονούνται από εξειδεικευμένα συνεργαζόμενα γραφεία, στατικών ή μηχανολόγων.

 

Η επιβλεψή αφορά τη κατα νόμο υποχρέωτική επίβλεψη κάθε τεχνικού έργου και περιλαμβάνει τη χάραξη της οικοδομής στο οικόπεδο, τον έλεγχο του στατικού φορέα, το χάραγμα των τοιχοποιίων, τη συλλογή των απαιτούμενων πιστοποιητικών των υλικών, τη συμβουλή στους εξωτερικούς χρωματισμούς και στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, τη ποινική ευθύνη για κάθε ατύχημα, τη συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου, τη συνεργασία ανα κατασκευαστική φάση με τον ελεγκτή δόμησης και την τελική έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευής για την ηλεκτροδόητηση του κτιρίου

 

Πιστοποιητικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλο το φάκελο των πιστοποιητικών κάθε αυτοτελούς ακινήτου, που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου . Συγκεκριμένα :

  • Βεβαίωση μηχανικού περί νομιμότητας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων χώρων Ν.4495/17
  • Μελέτη στατικής επάρκειας
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ειδικες εργασιες

Εξοικονομώ

Σε υφιστάμενα κτίρια είναι δυνατόν να σας προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Πρόκειται για επεμβάσεις είτε στο κέλυφος του κτιρίου (π.χ. προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλαγή κουφωμάτων, μόνωση δώματος) είτε στις ηλεκτρομηχανολογικές για εγκαταστάσεις (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλίες θερμότητας) που μειώνουν την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για τη θέρμανση, τη ψύξη, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό του. Η προτεινόμενη λύση προκύπτει από πολλές παραμέτρους, όπως είναι η κατάσταση του κτιρίου, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, η προσδιδόμενη με την αναβάθμιση αξία στο ακίνητο και φυσικά η ιδιαιτερότητα κάθε κατασκευής. Με τη μέλετη ενεργειακής αναβάθμισης επιλέγουμε τη κατάλληλη λύση για την κατασκευή σας και στη συνέχεια με τη βοήθεια των συνεργείων και των προμηθευτών μας μπορούμε να την εφαρμόσουμε, βελτιώνοντας την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

Ενίσχυση κτιρίου

Οι κατασκευές με το πέρασμα του χρόνου ‘γερνούν’ όπως και οι άνθρωποι. Σε συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο στατικών μελετών μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επισκευάσετε με ασφάλεια το στατικό φορέα. Νομίζουμε ότι στη σύγχρονη εποχή δεν αρκεί ο εμπειρικός τρόπος επισκευής, αλλά είναι απαραίτητη μια επιστημονικά επαρκή προσέγγιση της επισκευής με βάση διεθνή πρότυπα και νέες τεχνικες (ανθρακοελάσματα, gunite) και πάντα μετά από σχετική στατική μελέτη

 

Μόνωση

Εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει τη θέρμομόνωσή και υγρομόνωση δωμάτων, τοιχείων υπογείου και ειδικών σημείων κάθε κτιρίου. Η πολυετής συνεργασία μας με τη SikaHellas διασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα.