Share

Nar ni ler mot nago annan individ kommer han uppemot hela tiden att besvara leendet

Nar ni ler mot nago annan individ kommer han uppemot hela tiden att besvara leendet

Nar ni ler mot nago annan individ kommer han uppemot hela tiden att besvara leendet

vilket skanke positiva kanslor hos bade de personligen och motparten. En naturligt smi skanker typiska rynkor runt ogonen, intill ett fejkad smi ler man bara tillsammans munnen, leendet kan bliv maskaktigt, i synnerhet villig saken da ansiktshalva som styrs av saken dar e dominanta hjarnhalvan. Det har befinner si sarskild tydlig samman det forvridna leendet, saso visar motsatta emotioner gallande ansiktets bagge sidor (formedlar sarkasm). Smi tillsammans spanda lappar (som doljer tanderna) visar att vederborande bar villig en hemlighet, saso hon icke vill ertappa. En versio fran det ha var Dianas smil tillsammans bollen nerbojd sam bortvand sa hon op sam flinad med spanda lappar, vilket gav intryck utav ungdomlighet, lekfullhet samt hemlighetsfullhet. (kolla bild) Ju aldre vi blir, desto allvarligare blir vi. Ett vuxen skrattar inom medelvard femton ganger dagligen; e forskolebarn fyrahundra ganger. Att avsiktligt framkalla leenden sam flabb paverkar hjarnaktiviteten sa att vi lattare kanner impulsiv tillfredsstallelse. Garv stimulerar bl.a. bildningen utav endorfiner (det kroppsegna morfinet) sasom dampar stress och far oss att ma battre. Enbart 15 % it vara flabb hor ihop med lustighet. Skrattet age mera tillsamman gemenskap att foreta, ju mer trevlig nagon lage befinner si, desto oftare skrattar persone och desto langre varar varje garva. Underlydande mannisko ler mer inom deltagande av dominerande sam overordnade folk. Kvinn ler betydligt oftare annu man.

Vi ar fascinerade fran ogonen sam deras verkan villi manskligt uppforande

Ogonkontakt reglerar dialog, skanke signaler forsavitt herravalde eller ligger at stomme pro misstanker forsavit osanning. Mirake nagon gigantisk del av saken da tidrymd vi befinner sig anlete mot plyte tillsamman nagon kolla vi motparten inom ogonen. Blicken kan existera saken dar mest blottlaggand sam arliga utav alla manskliga kommunikationssignaler emedan pupillerna skifta fritt fran varse granskning. Nar ett indivi blir exalterad kan pupillerna bliva opp mo fyra ganger storre an vanligtvi. Vrede kan a andra sida skapa är postorderbrudar olagliga att pupillerna drar forbund sig. Okningen fran pupillens dimension befinner si forknippat tillsammans psykis forehavande sasom age att bega med problemlosning. Pupillen befinner si saso mest vidgad nar personen hittar losningen. Ogonen befinner sig nago nyckelsignal samman hyllnin, sam syftet med ogonmakeup befinner si att framhava dom. Forsavit ett fruntimmer kanner sig attraherad bruten nagon man vidgas hennes pupiller nar hon ser pa honom. Man kanner till fortfarande icke hurdan ogonsignalerna skickas samt tolkas. Kvinns ar battre villig att uppfatta dessa sam kroppssprak inom annat. Autistiska personer – saso idelige befinner si karlar – klarar sig samst. Att flinkt hoja ogonbrynen sam inom kort sanka dom upprepa age stadse en sallskaplig halsningssignal hos manniskan, som det f.o. aven befinner si hos primaterna. Den gyllene regeln befinner si att alltid vifta med ogonbrynen til folk ni gillar samt mot dom du vill ska avhalla dej. Personer visar herravalde alternativt ilska mot andra via att narr ogonbrynen, under tiden hojda ogonbryn befinner si en spar gallande subordination. Att narr ogonlocken samtidig sasom ogonbrynen hojs, blicken vands uppat och lapparna saras lindrig befinner sig en tecke saso kvinnor har begagnad ino arhundraden darfor att presentera sexuell underkastelse. Det betyder massor hurda lange herre sta si blickkontakten, tidslangden pro ogonkontakt avgors partiell itu kulturen. Darfor att bygga upp ett gott proportion mo en person skall du ino dom majoritete kulturer mota hans tit mellan 60-70% utav tiden. Underordnade mannisko tendera framst blicka da. Att ej vanda bort blicken befinner sig eftersom ett subtilt fason att provocer eller indikera att man age onormal betydelse.

I grunden befinner si leendet ett underkastelsesignal saso visar om en framling befinner sig blid eller stridslysten

Kvinn inneha en bredare synfalt an hanar, som inom denna komparerin har e ”tunnelseende”. Hanar avslojar for den skull ofta lattare underbe dom kolla postum an kvinnor. Nar nagon madam vill snara en mans uppmarksamhet a andra sidan fran ett rum moter hon hans titt, haller kvar saken dar i ett pa alternativt tre sekunder och kollar darefter ned. Flera man behover flera inviter darfor att uppfatta budskapet. Nar kvinnan ager fatt mannens uppmarksamhet anvander hon idelige nagon mindre typ fran ogonbrynsviftningen, som bekraftar att signalen varenda avsedd stav honom. Nar nagon individ moter din blick mirakel mer annu tva tredjedelar utav samtalstiden betyder det antigen att ni befinner sig medryckand alternativ tilltalande – ino vilket fall pupillerna ar vidgade – alternativt ocksa kanner han sig fientligt alternativt eggande installd – i vilket kollapsa pupillerna befinner si sammandragna. En genomsnittlig, avslappad blinkningsfrekvens befinner si goka mot atta blinkningar per minut, samt ogonen befinner si slutna blott nago tiondedels sekund. Pressade manniskor, till exempel sadana sasom ljuger, brukar accelerera blinkningsfrekvensen spannand. Nar blinkningen befinner sig forlangd, kan handa at tvenne – tre sekunder befinner sig det ideligen e omedvetet ansat att blunda stav nagon indivi sasom upplevs saso ointressant, traki alternativ underordnad. Nar nago individ kastar tillsamman ogonen fran par mot par befinner sig det ett spar pa att han befinner si osaker samt soker efter nago flyktvag.

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.